Λεβάντα (Lavandula Angustifolia)

Λεβάντα

Καταγωγή- Εξάπλωση

Τα περισσότερα είδη λεβάντας κατάγονται από την λεκάνη της Μεσογείου και απαντώνται σε βραχώδεις και ασβεστολιθικές περιοχές. Επίσης η λεβάντα εμφανίζεται πάνω από την βόρεια Αφρική, την Μεσόγειο, την Ευρώπη και την Δυτ. Ινδία. η Λεβάντα καλλιεργήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες, τους Ρωμαίους καθώς και την εποχή της Ελισσαβετιανής Αγγλίας. Το όνομα “λεβάντα” προέρχεται από το λατινικό lavare που σημαίνει πλένω ή κολυμπώ.

Αγοράστε φρέσκια, βιολογική λεβάντα, με λίγα κλικ στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο Etsy! 

Lavender

Lavender is grown in nothern Africa and the Meditteranean mountains often for extraction of its essential oils.

What are the benefits of lavender?

Lavender can be distilled into an essential oil and has a range of medicinal applications.

The herb is highly regarded for skin and beauty and is commonly used in fragrances ans shampoos to help purify the skin.

The lavender oil is believed to have anstiseptic and anti-infammatory properties which can help treat burns and bug bites.

Lavender is believed that it may be useful for treating anxiety, isomnia, depression. Some studies suggest that consuming lavender as ateacan help with digestive issues such as vomiting, nausea, intestinal gas, upset stomach and abdominal swelling.

In addition to helping with digestive problems, lavender is used to help relieve pain from headaches, sprains, toothaches and sores. It can also be used to prevent hair loss.

Fungal infections

A study published in the Journal of Medical Microbiology found that lavender oil could be effective in combating anti-fungal resistant infections.

The researchers found that the oil was lethal to a range of strains that can cause disease in the skin.

In thestudy, the essential oils distilled from the Lavandula genus of the lavender plant seemed to work by destroying the membranes of fungal cells.

The study showed that Lavandula oil is potent and demonstrates antifungal activity on a wide spectrum.

Wound healing

A study publisehd in the journal Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine compared the effects of several treatments for wound healing.

The researchers compared the effects of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) saline solution, povidone-iodine, and lavender oil. These were applied to laboratory rats.

The study noted that wounds closed faster in the TENS and lavender oil groups than the control groups. These findings suggest that lavender has an acceleratory effect on wound healing.

Hair loss

Lavender is possibly effective for treating alopecia areata. This condition in which hair is lost from some or all areas of the body.

Research shows that lavender can promote hair growth by up to 44 percent after 7 months of treatment.

 

You can buy fresh, organic lavender flowers, in our Etsy Shop!